Home Werknemer Ziekte WIA berekenen
Werk en Inkomen

WIA uitkering berekenen

WIA uitkering berekenen

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen is onder verdeeld in twee uitkeringstypen. Enerzijds is er de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten oftewel WGA uitkering waarbij de zieke werknemer voor een deel arbeidsongeschikt is echter tevens voor een deel kan werken. Daarbij geldt dat de zieke van 35% tot 80% arbeidsongeschikt is en dus 65% tot 20% kan werken. Daarnaast is er de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten oftewel IVA voor zieken waarbij de werknemer meer dan 80% arbeidsongeschikt is. Mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn hebben volgens de WIA geen recht op een uitkering aangezien zij tot op 65% inkomen kunnen genereren. Hoe wordt de WIA uitkering in uw omstandigheden nu berekend?

WGA uitkering

Bent u 35% tot 80% arbeidsongeschikt dan heeft u recht op een WGA uitkering. Heeft u recht op een WGA uitkering dan wordt dit verstrekt voor onbepaalde tijd afhankelijk van de keuringsresultaten door uw UWV arts. Daarbij wordt bepaald hoeveel rechten u als zieke werknemer nog heeft. Het kan zijn dat uw arbeidsongeschiktheid is verslechterd zodat u in de IVA valt danwel dat uw situatie is verbeterd waarmee u geen WGA uitkering meer krijgt. Uiteraard kunnen uw omstandigheden tussen deze twee uitersten veranderen. De WGA heeft drie uitkeringsvarianten en wel deze:

  • Loongerelateerde uitkering: u heeft gewerkt en bent ziek geworden waardoor u in verminderde mate arbeidsongeschikt bent geworden;
  • Loonaanvullingsuitkering: de verminderd arbeidsongeschikte werknemer verdient 50% of meer van wat door het UWV is ingeschat en wordt de WIA berekend op basis van het verdiende loon. Meer inkomsten wordt dus door het UWV aanvullend beloond;
  • Vervolguitkering: de verminderd arbeidsongeschikte werknemer verdient 50% of minder van wat door het UWV is ingeschat en wordt de WIA berekend op basis van het minimum inkomen.

Berekening loongerelateerde uitkering WIA

Heeft u in de voorgaande 36 weken minimaal 26 weken gewerkt dan heeft u recht op een loongerelateerde uitkering. In de eerste twee maand heeft u recht op 75% van uw maandloon waarna dit wordt gereduceerd tot 70% met een maximum van € 49.297 in 2011. U heeft 3 tot 38 maanden recht op de WGA uitkering afhankelijk van de duur van uw arbeidsverleden. Ieder gewerkt jaar betekent een extra maand WGA uitkering extra.
Het UWV keurt uw omstandigheden per periodiek en daarmee wordt uw arbeidsongeschiktheid vastgelegd.

  • Indien u 60% arbeidsongeschikt bent en uw oude inkomen bedraagt € 60.000 dan kunt u zelf nog € 24.000 (40%) zelf verdienen, waarnaast u van het UWV nog € 17.708 [(€ 49.297 - € 24.000 ) * 70%] ontvangt. Uw inkomen bedraagt dan € 41.708 (69% van oude loon);
  • Ligt uw inkomen lager dan het gestelde maximum per jaar dan krijgt u op basis van een jaar inkomen van € 45.000 het volgende. U kunt zelf nog € 18.000 (40%) verdienen en het UWV legt € 18.900 bij [( € 45.000 – € 18.000 ) * 70%]. Uw inkomen bedraagt dan € 36.900 (82% van oude loon).

Berekening Loonaanvullingsuitkering WIA

Nadat u de WGA uitkering heeft ontvangen heeft u in verminderde mate recht op loonaanvulling indien u blijvend 35% tot 80% arbeidsongeschikt blijkt te zijn. Maandelijks wordt bepaald hoeveel de werknemer op basis van de arbeidsongeschiktheid theoretisch kan verdienen. Indien u daarvan in werkelijkheid 50% of meer verdient heeft u recht op de loonaanvullingsuitkering WIA, waarmee het UWV u als het ware stimuleert om werkelijk meer te werken.

  • Het UWV schat in dat u 60% arbeidsongeschikt bent en uw oude inkomen bedraagt € 60.000 dan kunt u theoretisch nog € 24.000 (40%) verdienen. U verdient echter € 16.000 (66% van de theoretische eis en is meer dan 50%: u heeft dus recht op de loonaanvullingsuitkering WIA). U ontvangt van het UWV nog € 17.708 [( € 49.297 – € 24.000 ) * 70%]. Uw inkomen bedraagt dan € 33.708 (56% van oude loon);
  • Ligt uw inkomen lager dan het gestelde maximum per jaar dan krijgt u op basis van een jaar inkomen van € 45.000 het volgende. Theoretisch kunt u nog € 18.000 (40%) verdienen echter u verdient werkelijk nog € 10.000 (56% van de theoretische eis en is meer dan 50%: u heeft recht op de loonaanvullingsuitkering WIA). U ontvangt van het UWV nog 18.900 [( € 45.000 - € 18.000 ) * 70%]. Uw inkomen bedraagt dan € 28.900 (64% van oude loon).

Berekening Vervolguitkering WIA

U heeft een WGA uitkering gehad en nu bent u blijvend deels arbeidsongeschikt. Elke maand wordt door het UWV bepaald hoeveel u kunt werken en hoeveel u werkelijk heeft gewerkt. Mocht het zo zijn dat u daarvan minder dan 50% heeft verdient dan heeft u recht op de vervolguitkering WIA. Deze uitkering is gebaseerd op basis van het minimum inkomen, welke in 2011 ligt op € 17.092,80.

  • U bent 60% arbeidsongeschikt met een oorspronkelijk inkomen van € 60.000, dan kunt u nog theoretisch € 24.000 (40%) verdienen. U verdient echter € 10.000 waarmee u 41% van uw oude loon verdient (dit is minder dan de minimum eis van 50%). U heeft dus nog recht op 70% van 60% over het minimum inkomen. U ontvangt van het UWV dus nog € 7.179 [70% * 60% * € 17.092,80]. Uw inkomen bedraagt dan € 17.179 (29% van oude loon).

 

Berekening IVA uitkering WIA

Indien u door het UWV tot meer dan 80% arbeidsongeschikt wordt geacht dan heeft u recht op een IVA uitkering oftewel Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Dit betekent dat u 75% van uw laatst verdiende loon met een maximum van € 49.297 als uitkering kunt ontvangen totdat u de gepensioneerde leeftijd heeft bereikt danwel tot u minder dan 80% arbeidsongeschikt wordt verklaard.

  • Met een oorspronkelijk inkomen van € 60.000 ontvangt u € 49.297 * 75% = € 36.972 (61% van oude loon);
  • Met een oorspronkelijk inkomen van € 45.000 ontvangt u € 45.000 * 75% = € 33.750 (75% van oude loon).